Navigace

Obsah

Oznámení o vydání Územního plánu Maršov formou opatření obecné povahy

zde ke stažení

 

Maršov_Titulní list

zde ke stažení

 

Územní plán Maršov - text

zde ke stažení

 

č.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

zde ke stažení

č.2 HLAVNÍ VÝKRES

zde ke stažení

č.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

zde ke stažení

č.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ODKANALIZOVÁNÍ

zde ke stažení

č.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODA, PLYN. ELEKTRO

zde ke stažení

č.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A  ASANACE

zde ke stažení

č.7 KOORDINAČNÍ VÝKRES

zde ke stažení

č.8 KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ

zde ke stažení

č.9 ZÁBOR ZPF

zde ke stažení

č.10 ŠIRŠÍ VZTAHY

zde ke stažení