Navigace

Obsah

upřesněný plán do konce roku 2016

zápis z kulatého stolu 21. 9. 2016

kalendářní plán akcí na rok 2016

zápis z veřejného fora 24. 2. 2016

pozvánka na kulatý stůl 21. 9. 2016