Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Hlášení rozhlasu ze dne 11.4.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 11.4.2016.

11. 4. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 6.4.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 6.4.2016.

6. 4. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 30.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 30.3.2016.

30. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 23.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 23.3.2016.

23. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 21.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 21.3.2016.

21. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 16.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 16.3.2016.

16. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 14.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 14.3.2016.

14. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 2.3.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 2.3.2016.

2. 3. 2016 Zobrazit více

Hlášení rozhlasu ze dne 22.2.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 22.2.2016.

1. Vážení spoluobčané,

ve středu 24. 2. 2016 v 18:00 hod. bude ve velké zasedací místnosti OÚ Veřejné fórum. Veřejné fórum bude zaměřeno na plánování kulturních a sportovních akcí na rok 2016. Zároveň bude provedeno vyhodnocení splnění akcí plánovaných a uskutečněných v roce 2015.
Na Veřejné fórum jsou srdečně zváni všichni občané, především představitelé spolků a občanských sdružení, kteří budou akce pořádat.

 

                                                                Daniel Vít

                                                Předseda neformální skupiny
 

2. Obecní úřad oznamuje občanům, že přes víkend, kdy pršelo, byl v ČOV Maršov naměřen 3x větší průtok odpadních vod, než je běžný průměr.
Z toho je zřejmé, že do splaškové kanalizace jsou odváděny i dešťové vody.
Před dvěma týdny byl do ČOV navezen aktivní kal s bakteriemi, které mají rozkládat splašky. Zvýšený průtok bakterie vyplavil a bude nutné aktivní kal znovu navézt.
Každý majitel připojené nemovitosti podepsal Čestné prohlášení, ve kterém mimo jiné prohlašuje, že dešťové vody budou zaústěny do dešťové kanalizace.
Pokud tomu tak není, porušuje majitel nemovitosti bod VII. Všeobecných podmínek odvádění odpadních vod a vystavuje se pokutě za neoprávněné vypouštění odpadních vod.
Vzhledem k dané situaci bude nutné provést kontroly všech připojených nemovitostí.
Při zjištění neoprávněného napojení a vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace bude dodržena horní hranice pokuty ve výši 15.000 Kč dle bodu VII. Všeobecných podmínek.
Obecní úřad hledá možnosti, jak snížit náklady, aby nemusel na provoz ČOV  tolik doplácet z veřejných prostředků. Pokud jsou do splaškové kanalizace svedeny i vody dešťové, nepodaří se náklady snižovat.

 

 

 

 


22. 2. 2016 Zobrazit méně

Hlášení rozhlasu ze dne 15.2.2016.

Hlášení rozhlasu ze dne 15.2.2016.

15. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka